Ǝ nuff said

  1. Holy week. Photo from Senakulo 2013, Nang Dahil Sa Pag-ibig. #Cuaresma #BibleVerse #senakulo

    Holy week. Photo from Senakulo 2013, Nang Dahil Sa Pag-ibig. #Cuaresma #BibleVerse #senakulo

  2.    1 note

    1. erasersandheads posted this